RADİOLOKASİYA STANSİYASI - GLOBAL FORCE TECHNOLOGY

MENYU
MENYU
Məzmuna keçin
AZ   |   RU   |   EN
AZ   |   RU   |   EN
RADİOLOKASİYA STANSİYASI
"MALAXİT-M" RLS - SON NƏSİL UNİVERSAL, MÜASİR RADİOLOKASİYA STANSİYASIDIR Kİ, BU STANSİYA DÜŞMƏNİN AKTİV, PASSİV MANİƏLƏR VƏ RADİOLOKASİYA MƏRMİLƏRİNİN TƏTBİQİ ŞƏRAİTİNDƏ HAVA VƏ SUÜSTÜ HƏDƏFLƏRİN KƏŞFİNİ APARA BİLƏR. RLS ƏRAZİNİN ELEKTRON XƏRİTƏSİNİN FONUNDA AŞKAR EDİLMİŞ HƏDƏFİ ƏKS ETDİRİR, ONUN CARİ KOORDİNATLARINI MÜƏYYƏNLƏŞDİRİR, İNFORMASİYANI İŞLƏYİR VƏ ONU KOMANDA MƏNTƏQƏSİNƏ VƏ YA ZRK-YA AVTOMATİK REJİMDƏ ÖTÜRÜR. RLS AZÖLÇÜLÜ SÜRƏTLİ HƏDƏFLƏRİN, HƏMÇİNİN "STELLS" TEXNOLOGİYASI İLƏ HAZIRLANMIŞ PİLOTSUZ UÇUŞ APARATLARININ VƏ TƏYYARƏLƏRİN AŞKARLANMASINI VƏ MÜŞAİYƏTİNİ HƏYATA KEÇİRİR.
<
 
>
Əhatə dairəsinin bir tədqiqatı üçün izlərin meydana gəlməsi və məlumatların istehlakçıya ötürülməsi ilə avtomatik aşkarlanan hədəflərin sayı
256
MiQ tipli qırıcı təyyarəsinin aşkarlama məsafəsi (hündürlüklərdə> 10 km), km
400
Minimum hədəf aşkarlama məsafəsi, km
2,5
Kiçik ölçülü aşağı uçan hədəflərin aşkarlanma məsafəsi (hündürlüyü ≈300 m), km.
30-70
Passiv maneənin təsir zonasında maksimal məsafə, km.
400
Maksimum hədəf aşkarlama hündürlüyü, m
20000
Minimum hədəf aşkarlama hündürlüyü, m
Yerin və su sahəsinin səthində
Antenin yan hissələrində fəaliyyət göstərən aktiv müdaxilələr zamanı hədəflərin aşkarlanmasının diapazonunun azalması.
≤40
Müdaxilənin olmaması şəraitində məqsəd koordinatlarının müəyyən edilməsinin orta kvadratik səhvləri:

— uzaqlıq, m.
107
— azimutla, qrad.
0,32
— sürəti ilə, m/s.
7,0
İcazə qabiliyyəti:

— uzaqlıqda, km.
0,45
— azimutda, qrad.
<6
RLS-in fəaliyyətinin idarə edilməsi məntəqəsinə qədər olan məsafə (İKO-ya qədər), m.
1000
RLS-in 5 nəfərdən minimum hesablanması ilə yerləşdirilməsi (qatlama) vaxtı, dəqiqə
<20(<20)
Nasazlıq vaxtı (zəmanət), saat.
2000
RLS İstehlak gücü, kVt.
6,5
Perspektivli Avtomatlaşdırılmış Komanda Məntəqələri ilə cütləşmənin təmin edilməsi
Təmin olunub
Şirkətimiz RLS P-18, P-19, 5N84 və bir çox növ RLS-lərin modernləşdirmək və bərpa etmək, həmçinin sifarişçi üçün lazım olan digər işləri yerinə yetirmək imkanına malikdir.
AZ1025, Azərbaycan, Bakı, White City Office building, Nobel prospekti 25, 2-ci mərtəbə
© 2020 GLOBAL FORCE TECHNOLOGY - ALL RIGHTS RESERVED! DEVELOPED BY AYVUS.COM
ООО «GLOBAL FORCE TECHNOLOGY»
Baku White City Офисное здание,
проспект Нобеля 25, 2-й этаж,
AZ1025 Баку, Азербайджан
© 2020 GLOBAL FORCE TECHNOLOGY
ALL RIGHTS RESERVED!
DEVELOPED BY AYVUS.COM
© 2020 GLOBAL FORCE TECHNOLOGY
ALL RIGHTS RESERVED!
DEVELOPED BY AYVUS.COM
AZ1025, Azərbaycan, Bakı, White City Office building, Nobel prospekti 25, 2-ci mərtəbə
© 2020 GLOBAL FORCE TECHNOLOGY - ALL RIGHTS RESERVED! DEVELOPED BY AYVUS.COM
Məqaləyə qayıt