HƏRBİ DƏNİZ GƏMİLƏRİ - GLOBAL FORCE TECHNOLOGY

MENYU
MENYU
Məzmuna keçin
AZ   |   RU   |   EN
AZ   |   RU   |   EN
HƏRBİ DƏNİZ GƏMİLƏRİ
<
 
>
DƏNİZ MÜHƏRRİKLƏRİ, PADŞIBNİKLƏR, PİSTONLU ÜZÜK VƏ HİSSƏLƏRİ;
DƏNİZ NASOSLARI, KOMPRESSORLARI VƏ HİSSƏLƏRİ;
DƏNİZ ELEKTRİK İŞIQLANDIRMA CİHAZLARI, QOVŞAQLAR VƏ HİSSƏLƏRİ;
DƏNİZ ELEKTRONİKASI - GPS, BALIQ TƏSİF EDİCİLƏRİ, SƏSLƏYİCİLƏR, ANTENLƏR VƏ S.
DƏNİZ TƏHLÜKƏSİZLİYİ VƏ ELEKTRONİKA – АİS, XİLASETMƏ QAYİQLARI, XİLASETMƏ GÖDƏKCƏLƏRİ, HİDROSTATİK AYRICILAR VƏ S.;
AXTARIŞ VƏ XİLASETMƏ – ŞƏXSİ RADİOBUY;
DƏNİZ VƏ KOMMERSİYA GƏMİLƏRİ ÜÇÜN QAZ-TURBİN MÜHƏRRİKLƏRİ, REDUKTORLAR, GƏMİ QAZ-TURBİN AQREQATLARINI LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ VƏ TƏCHİZ EDİLMƏSİ.
RADİOAKUSTİK BUYLAR VƏ S.
GFT şirkəti xarici silahlı qüvvələrin, dövlət idarələrinin, qurumlarının, balıqçı gəmilərinin tələblərini ödəmək üçün ehtiyat hissələrin təchizatını təmin edir.

GFT yalnız müvafiq ehtiyat hissələri ilə işləyə bilən köhnə və ya köhnəlmiş avadanlıqlar üçün deyil, eyni zamanda istehsalçının “ehtiyat hissələri paketi” istifadə olunduqda yeni avadanlıqlar üçün ehtiyat hissələri və avadanlıq təmin edir.

Keyfiyyətə Nəzarət Sistemimiz, məhsulların göndərilmədən əvvəl izlənilməsini və müştəri tələblərinə cavab verməsini təmin edir.
AZ1025, Azərbaycan, Bakı, White City Office building, Nobel prospekti 25, 2-ci mərtəbə
© 2020 GLOBAL FORCE TECHNOLOGY - ALL RIGHTS RESERVED! DEVELOPED BY AYVUS.COM
ООО «GLOBAL FORCE TECHNOLOGY»
Baku White City Офисное здание,
проспект Нобеля 25, 2-й этаж,
AZ1025 Баку, Азербайджан
© 2020 GLOBAL FORCE TECHNOLOGY
ALL RIGHTS RESERVED!
DEVELOPED BY AYVUS.COM
© 2020 GLOBAL FORCE TECHNOLOGY
ALL RIGHTS RESERVED!
DEVELOPED BY AYVUS.COM
AZ1025, Azərbaycan, Bakı, White City Office building, Nobel prospekti 25, 2-ci mərtəbə
© 2020 GLOBAL FORCE TECHNOLOGY - ALL RIGHTS RESERVED! DEVELOPED BY AYVUS.COM
Məqaləyə qayıt